Meie tagame parima kvaliteedi!

Võlgnikule

Majanduslikult kõige otstarbekam on tasuda võlgnevus koheselt ja täies mahus vastavalt PG Inkasso poolt väljastatud nõudekirjale. Viivitamatu tegutsemisega väldite lisakulutuste tekkimist ning kohtumenetluse või ka pankrotimenetluse alustamist Teie vastu.

Kui maksetähtajaks ei ole võimalik võlgnevust tasuda võime leida ka teisi kohtuväliseid lahendusi. Võlgniku jaoks kiireim ning odavaim viis enda võlamurede lahendamisel on jõuda võlausaldajaga kokkuleppele. Kokkuleppe sõlmimine säästab nii sissenõudemenetlusele kui ka kohtuvaidlusele kuluvat aega ja raha ning välistab võlgniku avalikku maksehäirete registrisse sattumise. Alati on võimalik leida võla tasumiseks erinevaid mooduseid, kas siis võlga refinantseerides või sõlmides pikaajalise maksegraafiku. Meie meeskond pakub Teile lahenduse leidmisel igakülgset abi.

Peamised tagajärjed võlgnevuse mitte tasumisel:

  • PG Inkasso maksenõudele mittereageerimisel suurenevad kulud, lisanduvad intress, leppetrahv, viivised ja sissenõudmise kulu.
  • Kohtumenetluse algatamisel lisanduvad veel riigilõivu, õigusabi ja kohtutäituri kulu.
  • Võla olemasolul teavitatakse Teie koostööpartnereid, tutvusringkonda, pankasid, liisingfirmasid ja avalikkust, Teist kui võlglasest ja mitteusaldusväärsest isikust.
  • Vastavasisuline märge taustauuringuteenuseid osutavate äriühingute andmebaasides võib kahjustada Teie usaldusväärsust ning vähendada krediidi saamise võimalusi tulevikus ning sellekohane info on avalik 7 aastat vaatamata sellele, et Te tulevikus võlgnevuse tasute.
  • Jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude korral pööratakse sissenõue Teie varale, millega kaasneb kohtutäituri poolt Teie vara arestimine ning müük enampakkumisel, sissenõudmine võib kesta kuni 30 aastat.

Küsi nõu