Meie tagame parima kvaliteedi!

Kohtuväline võlgade sissenõudmine ehk inkassomenetlus

Inkassomenetlus PG Inkasso OÜ-s

Kohtuvälise võlgade sissenõudmise menetluse käigus võetakse ühendust võlgnikuga, selgitatakse välja võlgniku majanduslik olukord, võlgnevuse tekkimise põhjused. Vastuväidete puudumise korral, lepitakse kokku võlgnevuse tasumises. Kui võlgnik ei soovi võlgnevust vabatahtlikult tasuda või on maksejõuetu, tehakse otsus hagi- või pankrotimenetluse alustamise kohta.

Antud võlgade sissenõudmise viisi on mõttekas eelistada olukorras, kui nõue ei ole aegunud, on selge, sissenõutav ning puuduvad vastuväited võlgniku poolt.

Inkassomenetluse erinevad koostöövormid

PG Inkasso OÜ pakub oma klientidele kohtuvälise võla sissenõudmisel järgmisi koostöövorme:

  • Nõudeõiguse loovutamise leping - klient loovutab nõude inkassofirmale sissenõudmiseks. Toimub isikute vahetumine võlasuhtes. Nõude uuele omanikule lähevad üle kohustuse täitmist tagavad õigused.
  • Käsundusleping ehk esindusleping, mille puhul klient volitab inkassofirmat esindama ennast üleantud võlanõuete menetluses.
  • Massnõuete sissenõude leping – tegemist käsunduslepinguga, millega klient volitab inkassofirmat esindama ennast massnõuete sissenõudmisel.

Küsige meilt hinnapakkumist, vajutades allolevale nupule!

Esita päring