Meie tagame parima kvaliteedi!

Kohtulik võlgade sissenõudmine

Millal tasub pöörduda kohtu poole

Kohtulik võlgade sissenõudmine tähendab kohtu poole pöördumist. Reeglina, kohtumenetlust tasub algatada siis, kui kohtuväline võlanõude sissenõudmine ei ole tulemust andnud: ei õnnestunud saavutada kokkulepet võlgnikuga või võlgnik rikub saavutatud kokkulepet.

Hagimenetlus või maksekäsu kiirmenetlus

Sõltuvalt asja keerukusest ja võlanõude suurusest, on võimalik valida kahe erineva kohtumenetluse viisi vahel:

  • Maksekäsu kiirmenetlus on lihtsustatud kirjalik menetlus, mis võimaldab kiiremini ning väiksemate kuludega saada võlga välja mõistvat lahendit. Maksekäsu kiirmenetluses ei toimu kohtuistungit ning kohus teeb lahendi üksnes maksekäsu kiirmenetluse avalduse põhjal. Maksekäsu kiirmenetluses ei saa menetleda nõudeid, mille suurus koos kõrvalnõuetega ületab 6400 eurot, samuti lepinguvälise kahju tekitamisega seotud nõudeid.
  • Hagimenetlus on reeglina kulukam, keerulisem ja aeganõudvam kui maksekäsu kiirmenetlus. Kuid hagimenetluses on võimaik esitada võlgniku vastu kõik võimalikud nõudeõigused, sõltumata nende suurusest ja alustest.

Hagi või maksekäsu kiirmenetluse avalduse rahuldamisel ja vastava kohtulahendi jõustumisel, pööratakse jõustunud kohtulahend täitmisele. Küsige meilt hinnapakkumist, vajutades allolevale nupule!

Esita päring