Meie tagame parima kvaliteedi!

Juriidiline nõustamine ja õigusabi

Kvaliteetne juriidiline abi ja nõustamine

Pakume juriidilist konsultatsiooni ja nõustamist õigusabi lepingu alusel, mille alusel osutame kliendile õigusabi teenust. Meie pakutavad teenused hõlmavad eri valdkondi, aga peamiselt oleme keskendunud eraõigusega seonduvale. Lisaks juriidilistele konsultatsioonidele ja õigusabi teenuste osutamisele pakume juriidiliste dokumentide ja arvamuste koostamist ning esindame klienti läbirääkimistel vastaspoolega ja kohtuvaidlustes.

Õigusabi teenuste loetelu

  • Asjaõigus
  • Äriühinguõigus
  • Tööõigus
  • Võla- ja lepinguõigus
  • Perekonna- ja pärimisõigus
  • Tsiviilkohtumenetlus

Pöörduge õigusabi saamiseks meie kogenud juristide poole, kes nõustavad kliente kõikides küsimustes eelpool loetletud valdkondades!

Esita päring