Meie tagame parima kvaliteedi!

PG Inkasso OÜ hinnakiri

Kohtuväline meenetlus Eestis

  • Teenustasu põhisummalt 7 % - 35 %
  • Teenustasu kõrvalnõuetelt 20 % - 50 %
  • Teenustasu võetakse reaalselt laekunud summadelt. Teenustasu täpne suurus sõltub nõude vanusest, suurusest ja iseloomust.

Õigusabi teenused

Tasumine tunnitasu alusel – 65 €/ 1 tund (juriidiline konsultatsioon; esindus kohtus või töövaidluskomisjonis; läbirääkimised vastaspoole või tema esindajaga; õiguslike probleemidega materjalide analüüs).

Tasumine vastavalt lehekülgede arvule – 65 €/ 1 lk (kohtule hagiavalduste või muude dokumentide koostamine; töövaidluskomisjonile avalduste või vastuste koostamine; lepingute, kokkulepete ja muude dokumentide koostamine).

Maksekäsu kiirmenetlus

Maksekäsu kiirmenetluse avalduse dokumentide analüüs, ettevalmistamine ja kohtusse esitamine 35 €.

Hindadele lisandub käibemaks!

Küsi hinnapakkumine